Le Ballon Bleu
Natura 2000

Sinds 1992 wordt gewerkt aan het Europese netwerk van ecologisch belangrijke gebieden, verzameld onder de noemer Natura 2000. In de aangewezen gebieden moet de biodiversiteit behouden blijven terwijl ook rekening wordt gehouden met de bestaande menselijke activiteiten.

In april 2006 is een ruim gebied rond de vallei van de Sioule aangewezen als Natura 2000-zone. Het totale oppervlak van deze vooral voor vogels belangrijke zone bedraag ruim 260 vierkante kilometer, gelegen tussen 320 en 801 meter boven zeeniveau. De kloof van de Sioule zelf, de Gorges de la Sioule, was al langer aangewezen als 'Site d'Importance Communautaire' - een locatie van belang voor de Europese Gemeenschap. Met de uitbreiding is uitdrukking gegeven aan het belang van het omliggende plateau voor met name trekvogels en roofvogels. De gemeente Sauret-Besserve, waar Le Ballon Bleu in ligt, valt nu volledig binnen de grenzen van dit nieuwe Natura 2000-gebied.

Het dossier Natura 2000 omschrijft het gebied als volgt: "Een grote verzameling van heuvelachtige plateaus, doorsneden door dalen en kloven. Overvloedig aanwezige rotswanden in kloven. Men vindt er weiden, droge velden, loof- en gemengde bossen.
In dit gebied is de vogelfauna zeer gevarieerd, en vooral roofvogels komen er in opvallend grote aantallen voor. Het betreft zonder twijfel de belangrijkste migratie-as voor vele vogelsoorten, waaronder roofvogels en houtduiven, van de regio (Auvergne)
."

Onder de meer opvallende roofvogels die hier voorkomen zijn de rode en zwarte wouw, de dwergarend, alle soorten buizerd, de oehoe (Europa's grootste uil), de wespendief, 5 soorten valken en de giervalk.

In en langs de rivier de Sioule zijn het onder meer de otter, de beverrat en de Noord-Atlantische zalm die in het dossier worden genoemd. En de rotswanden van de rivierkloof herbergen verschillende soorten vleermuizen.

Een paar cijfers:
25 procent oppervlak loofbos, 2 procent naaldbos, 2 procent gemengd bos, 2 procent overig bos. 44 procent diverse weiden (23 procent natuurlijke weide zonder te zijn ingezaaid of bemest). 13 procent extensieve graanteelt (waaronder de biologische granen voor het fameuze biologische Pain de Combrailles). Door de mens gebouwde structuren (dorpen, wegen, bedrijfsterreinen etc.) omvatten niet meer dan 1 procent van het totale oppervlak. Er komt in de zone geen intensieve landbouw of veeteelt voor.